Get Mystery Box with random crypto!

Davası İslam Olanlar

Telgraf kanalının logosu davasislamolanlar — Davası İslam Olanlar
Telgraf kanalının logosu davasislamolanlar — Davası İslam Olanlar
Kanal adresi: @davasislamolanlar
Kategoriler: Din
Dilim: Türk
aboneler: 9.14K
Kanaldan açıklama

İnstagram sayfamız : davam_islam571
Telegram : @davam_islam571

Ratings & Reviews

4.50

0 reviews

Reviews can be left only by registered users. All reviews are moderated by admins.

5 stars

0

4 stars

0

3 stars

0

2 stars

0

1 stars

0


En son Mesajlar

2022-12-12 22:03:21 • İsminle A l l a h ı m… Akşamın şu deminde biraz dertleşmek istedim. Zira gürültülerin içinde silinip gidiyor gönül sözlerimiz ve yalnızlık hissi ağır basıyor. Düşündüm de bıçak gibi her şeyi kesip atmadan önce, şu âyete bir bakmalı ve düşünmeli. "Kuşluk…
117 views19:03
Aç / Yorum Yap
2022-12-12 22:02:02 • İsminle A l l a h ı m…

Akşamın şu deminde biraz dertleşmek istedim. Zira gürültülerin içinde silinip gidiyor gönül sözlerimiz ve yalnızlık hissi ağır basıyor. Düşündüm de bıçak gibi her şeyi kesip atmadan önce, şu âyete bir bakmalı ve düşünmeli.

"Kuşluk vaktine ve sükûna erdiğinde geceye yemin ederim ki Rabbin seni bırakmadı ve sana darılmadı."

Duhâ sûresi, 1-3.

İnsanız.
Ne çok meylediyoruz hata yapmaya, gaflete dalıp yanlışlarda dolaşmaya.
"Şunu kesinlikle yapmam" deyip de yapmadığımız o kadar çok şey var ki.
Kendimizi kaybedip de düştüğümüz yollar tanır bizi.
Sonra kendimize dönüyor 'ben ne yaptım böyle' diyoruz, günahın ürpertici pişmanlığı tutuyor yakamızdan.

O an gece duâ ile gözyaşı dökülür sessiz odalarda.
Umutsuzluk omuzlara biner, yorgunluk çöker gündüzlere.
Koca evrende korkunç bir yalnızlık hissi sarar bizi
Uykular bile intihar eder, ölüme kavuşamayan acılı ruhlar ortada.

Eninde sonunda şefkatli bir el bekleriz baktığımız yerlerden.
Duhâ sûresi düşer sessizliğin tam ortasına, peygamber üzerinden Rabbimiz ilham ediyor gönüllerimize.

Kutub rahimehullah ne güzel anlatır bu ânı:
"Senin ruhunu incitmek, kalbini sızlatmak ve zihnine endişe vermek isteyenlerin sandığı gibi Rabbin seni bırakmadı ve senden ayrılmadı. Çünkü O senin Rabbindir, ve sen O'nun kulusun. O'nun Rabbliğine aitsin. Seni koruyan, bakımını üstlenen O'dur."

Güzel kardeşim, çaresizliğin ve umudun mengenesinde sıkıştığın anda hep Duhâ sûresinde geçen o âyeti terennüm et ve yürüdüğün yolların sonunda Rabbin olduğunu unutma..!

Said Özdemir
142 views19:02
Aç / Yorum Yap
2022-12-11 17:14:03 Burada aklımıza şu soru gelebilir:

Bizler, Allah Resûlü’nün (s.a.v.) yaptığı bu duaların tamamını Arapça orijinalinden ezberleyemeyiz. Bu durumda ne yapmamız gerekir

Öncelikle şunu belirtmek gerekir: Eğer Kur’an okumayı biliyorsak bu duaları orijinal ifadeleriyle ezberlemeye gayret etmek zor değildir. (Tam da bunun için hazırlanmış en güzel eser İmam Nevevî’nin el-Ezkâr adlı eseridir. Eserin Türkçe tercümesi de var) Bu duaları anlamını bilerek ve şuurlu bir şekilde orijinal ifadeleriyle okumanın bereketi kuşkusuz en güzel davranıştır. Bununla birlikte Allah bütün dillerin yaratıcısı, âlemlerin Rabbidir. Eğer ezberleyemiyorsak hiç değilse bu duaların anlamlarını öğrenmeli (yukarıdaki eserin tercümesi bu işi görür). Daha sonra da bu duaları dilimizden düşürmemeliyiz.

Nasıl ki bir yere girdiğimizde selam vermeyi, bir dükkândan çıkarken “hayırlı işler”demeyi, hasta olan bir kimseyi gördüğümüzde “geçmiş olsun”demeyi ihmal etmiyorsak, günlük hayattaki her bir duruma özgü bazı ifade kalıpları türetmişsek aynı şekilde hayatımızın her bir anında yapmamız tavsiye edilen duaları da bu şekilde dilimize ve gönlümüze yerleştirmeliyiz.

Hayatını bu şekilde dua ve zikirle geçiren bir kimse Rabbini unutmaz. Rabbini unutmayınca şeytanın ve nefsinin oyuncağı olmaz. Yapacağı bir işi “Rabbim beni görüyor” şuuruyla yapar. O işin dinen helal ve meşru olmasının şartlarını araştırır, ona göre hareket eder. Böyle bir kimsenin her işi Allah için olur. Nitekim Rabbimiz, Allah Resûlü’ne şöyle demesini emretmiştir:

“De ki: Şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi Allah içindir.” (En’am, 162)

Son olarak şunu da belirtelim:

Bütün bunlara rağmen insan yine de hayatının her anını aynı duygusal boyutta yaşayamaz. Nitekim Allah resûlü'nün sahabîlerinden olan Hanzala, Allah resûlü'nün meclisindeyken manevî duygular hissettiğini ama eve gidip eşi, çocuklarıyla ilgilenmeye başladığı anda bu duygularını kaybettiğini belirtince Allah resûlü ona her zaman bu duygu yoğunluğunu taşımasının mümkün olmadığını belirterek şöyle demiştir: "Sizler sürekli benim yanımda iken hissettiğiniz gibi olsanız melekler sizinle döşeklerinizde ve yollarda musafaha ederlerdi. Ancak bu böyle olmaz. Bazen öyle bazen böyle olur."
(Müslim, "Tevbe" 3; İbn Mâce, "Zühd", 28)

Rabbimiz, murakabe şuurunda bir hayat yaşamayı, nefsimiz hesabına değil Rabbimiz adına ve O’nun adıyla bir ömür sürmeyi, O’nun adıyla bu hayata veda etmeyi cümlemize nasip etsin.

Soner Duman
684 viewsedited  14:14
Aç / Yorum Yap
2022-12-11 17:12:22 HER AN ALLAH İLE BİRLİKTE OLMA ŞUURUYLA YAŞAMAK

“Hocam her an Allah’ın bizimle birlikte olduğu şuuruna nasıl ulaşabiliriz?

Günlük hayatın koşuşturmacasına girdiğimizde bir anda Allah düşüncesi aklımızdan çıkabiliyor."

Bu soru öyle önemli bir soru ki… *İnsan için en büyük felaket Allah’ı unutmasıyla başlar. Zira insan Allah’ı unuttuğunda “Allah yokmuş gibi”* düşünmeye, yaşamaya, hareket etmeye başlar. Allah’ı unutan kimse O’nun koyduğu kuralları, O’nun çizdiği kırmızı çizgileri de unutur. O, artık şeytanın güdümüne girmeye, nefsine boyun eğmeye hazır bir konumdadır.

Allah ile birlikte olduğunun şuurunda olmak kişinin ayık olmasına, Allah’ı unutmak ise sarhoş olmaya benzer. Sarhoş olan bir kimse artık hiçbir davranışını doğru dürüst yapamaz. Onun bakışı, konuşması, yürümesi, insanlarla ilişkisi anormal bir hal alır.

Rabbimiz bize Kur’an’da kendisini bir an bile hatırdan çıkarmamamız gerektiğini defaatle hatırlatır. Bir âyette her an bizimle birlikte bulunduğunu şöyle belirtir:

*“Nerede olsanız, O sizinle beraberdir. Allah yaptıklarınızı görür.”* (Hadid, 4)

*“Andolsun, insanı biz yarattık ve nefsinin kendisine fısıldadıklarını biliriz ve biz ona şah damarından daha yakınız.”* (Kaf, 16)


Topluluk içindeyken de Rabbimiz her an bizimle birlikte olduğunu hatırlatır:

*“Göklerde ve yerde olanları Allah'ın bildiğini görmüyor musun? Üç kişinin gizli konuştuğu yerde dördüncüsü mutlaka O'dur. Beş kişinin gizli konuştuğu yerde altıncısı mutlaka O'dur. Bunlardan az veya çok olsunlar ve nerede bulunurlarsa bulunsunlar mutlaka O, onlarla beraberdir. Sonra kıyamet günü onlara yaptıklarını haber verecektir. Doğrusu Allah, her şeyi bilendir.”* (Mücadele, 7)

Bir kimse Allah’ı unutunca Allah da o kişiye kendi kendisini unutturur.

O kişi artık dünyada ne için var olduğunu unutur. Fiillerini, hal ve hareketlerini bir amaç uğrunda yapmayı boşlar. Kendi nefsi hesabına yaşamaya başlar. Bu şekildeki yaşayış onu yoldan çıkarır. Rabbimiz bu konuda da şöyle buyurur:

*“Allah'ı unutan ve bu yüzden Allah'ın da onlara kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. Onlar yoldan çıkan kimselerdir.”* (Haşr, 19)

Öyleyse şu önemli soruyu soralım:

Her an Allah ile birlikte olduğumuz şuurunu (âlimlerimiz buna murakebe adını verirler) nasıl edineceğiz

*Nasıl olup da günlük hayatın koşuşturmacası içerisinde, milyonluk metropollerde, gündelik telaşlar içinde her an murakabe şuuruyla yaşayacağız*

Böyle bir hayatın nasıl mümkün olacağının pratik örneğini Allah Resûlü (s.a.v.) sergilemiştir. Allah Resûlü’nün hayatını örnek almak, “murakabe” boyutunda bir hayat yaşamanın olmazsa olmaz şartıdır. Nitekim Rabbimiz sadece bu konuda değil her konuda onu bize örnek göstererek şöyle buyurmuştur:

*“Andolsun ki, Allah’ın elçisi sizin için, Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çokça ananlar (hatırından çıkarmayan, mukarabe şuuruyla yaşamak isteyenler) için güzel bir örnektir.”* (Ahzab, 21)

*Peki Allah Resûlü (s.a.v.) nasıl olup da her anını murakabe şuuruyla yaşadı*

Bunun basit bir cevabı var: O, hayatındaki her yaptığı fiili bir dua ile birleştirdi. Sabah uykudan uyandığı andan başlayarak, tuvalete giderken, çıkarken, abdest alırken, abdestini bitirdiği anda, evden çıkarken, eve girerken, insanlarla sohbet ederken, sohbeti bitirdiğinda kalkıp giderken, hasta olduğunda, iyileştiğinde, yağmur yağdığında, rüzgar estiğinde, bir sıkıntıyla karşılaştığında, üzüldüğünde, sevindiğinde daima bir takım dualar etmiştir.

Onu en yakından tanıyan kişi Hz. Âişe, ondan söz ederken ne diyordu:
*“Allah Resûlü (s.a.v.) her anında Allah’ı anardı.”* (Buhârî, “Ezan”, 19; Müslim, “Hayız”, 117)

Hayatını sürekli Allah ile birlikte geçirmek isteyenler için bundan başka bir yol yoktur.

Soner Duman
733 views14:12
Aç / Yorum Yap
2022-12-10 22:28:17
1.3K views19:28
Aç / Yorum Yap
2022-12-10 10:23:45 Davası İslam Olanlar pinned «Bu arada en başta belirtmek istiyoruz : Kanalda yapacağımız paylaşımları istediğiniz kişilere,gruplara,kanallara atabilirsiniz .Kanalımızın ismini eklemek zorunlu değildir. Yeter ki kardeşlerimiz istifade etsin . Sizlerde paylaşırsanız daha çok hayra vesile…»
07:23
Aç / Yorum Yap
2022-12-10 10:23:36 Bu arada en başta belirtmek istiyoruz :
Kanalda yapacağımız paylaşımları istediğiniz kişilere,gruplara,kanallara atabilirsiniz .Kanalımızın ismini eklemek zorunlu değildir. Yeter ki kardeşlerimiz istifade etsin . Sizlerde paylaşırsanız daha çok hayra vesile olmuş oluruz inşAllah.
1.7K views07:23
Aç / Yorum Yap
2022-12-10 10:10:00 Bu Zamanda Nefis Terbiyesi Nasıl Yapılmalıdır

Nureddin Yıldız Hoca:

Nefis terbiyesi, içimizde bulunan ve bize kötülüğü emreden nefsimizi disiplin altına almak ve etkisi azlatmak demektir. Bunu bilhassa bu zamanın insanları olarak yapabilmemiz kolay değildir. Büyük bir sabır, büyük bir cihat ruhu ile mümkündür bu. Ancak Allah’ın yardım ettiği kullarının başarabileceği bu iş için öncelikli olarak şunları yapmak zorundayız:

Mümin olmanın son nefese kadar şeytana karşı bir iman koruma mücadelesi gerektirdiği şuurunda olacağız. İmanı garanti altında bilmek bir tuzaktır.

– Haramlardan kaçınmak hayat ilkemiz olacak. Bir kereliğine veya biraz da olsa harama yanaşmamak şarttır.

– Allah’ın bizimle bağının genel adı farzlardır. Farz ibadetlerde esneklik göstermeyeceğiz. Farzlardan birini yapmamış olmayı, nefes alamamak gibi görmemiz şarttır.

– Kur’an enerjidir. Okuyarak, emrettiklerini yaparak ona sarılacağız.

– Disiplinli bir ders halkamız olacak. Bu ders halkası dinimizin bütününün işlendiği bir dersi ihtiva etmelidir. Haftada bir saat bile olsa sürekli ve istikrarlı bir ders bize yol aldırır.

– Vakit hassasiyetimiz olacak. Mümin parasını harcarken gösterdiği hassasiyetin bir benzerini vakit harcarken de gösterecek.

– Mubahları abartmayacağız. Abartılmış mubahlar aslında helal olsalar da kalpte katılaşmaya ve ibadetlerden soğumaya neden olur.

– İyi bir çevre ve o çevreyi koruma inceliği göstereceğiz. Arkadaşlarımız arasında sırattan geri kalacak kimse bulunmamalıdır.

– Allah’a tevekkülümüz tam olacak.

– Makul bir uzlet gerekebilir. İnsanlarla ölçüsüz bir şekilde oturup kalkmak nefsin hoşuna gider, onu engellemek gerekir. Sosyalliğimizi yitirmeden ama insanların içinde de erimeden yaşamaya mecburuz.

– Ve çokça dua etmek gerekiyor.
1.8K views07:10
Aç / Yorum Yap
2022-12-10 10:02:13 Esselamualeyküm kardeşlerim. Gününüz hayırlı ve bereketli geçsin inşAllah.
Kanalda en son Ramazanda düzenli bir şekilde paylaşım yapmıştık.
Uzun zamandır kanalımız pasif.
Biz de düzenli bir şekilde ilmi paylaşımlarda bulunmak istiyoruz inşAllah .
Bu yüzden kanalın ismini değiştirdik.
İstifade edebilmemiz duası ile .
1.8K views07:02
Aç / Yorum Yap
2022-12-10 09:57:08 Channel name was changed to «Davası İslam Olanlar»
06:57
Aç / Yorum Yap