Get Mystery Box with random crypto!

Цитаталар планетасы

Telgraf kanalının logosu motivatsiakgz1 — Цитаталар планетасы
Telgraf kanalının logosu motivatsiakgz1 — Цитаталар планетасы
Kanal adresi: @motivatsiakgz1
Kategoriler: alıntılar
Dilim: Türk
aboneler: 7.06K
Kanaldan açıklama

Ф𐌏Т𐌏, ТЕ𐌺𑀝Т ᎪᎷᎪᎻᎪᎢ!
〽️ ЦИТАТА𐌡АР
𐌑𐌏ТИВАЦИЯ
𐌺ЫЗЫ𐌺ТУУ ВИДЕ𐌏, 𑀝ҮРӨТ
ИЙГИЛИК ҮЧҮН ПОДКАСТТАР

〽️ Адʍинᴦᴇ ᴋᴀйᴩыᴧуу➤➤

Ratings & Reviews

4.50

0 reviews

Reviews can be left only by registered users. All reviews are moderated by admins.

5 stars

0

4 stars

0

3 stars

0

2 stars

0

1 stars

0


En son Mesajlar

2023-04-28 13:23:16 Бул дүйнө театр болсо-көпчүлүгүбүз өлгөндөн башкага жарабайбыз.

Олжобай Шакир
158 views10:23
Aç / Yorum Yap
2023-04-27 09:39:02
Дᴏᴄᴛуᴋ дᴇᴦᴇн ϶ʍнᴇ?

Дᴏᴄᴛуᴋ ᴀᴩ биᴩ ᴀдᴀʍдын ᴀдᴀʍдын жᴀɯᴏᴏᴄундᴀ бᴏᴧᴏᴛ, биᴩᴏᴋ "дᴏᴄᴛуᴋ дᴇᴦᴇн ϶ʍнᴇ", ᴋᴀчᴀн ᴀдᴀʍдᴀ чыныᴦы дᴏᴄᴛᴏᴩу бᴏᴧᴦᴏндᴏ, ᴀдᴀʍ өɜүн бᴏᴧуᴨ ᴋөᴩбөᴦөндөй бᴀᴋᴛыᴧуу ᴄᴇɜᴇᴛ. Тиᴧᴇᴋᴋᴇ ᴋᴀᴩɯы, дᴏᴄᴛуᴋ ʍᴀᴄᴋᴀᴄын ᴋийиᴨ ᴀᴧыᴨ, бᴀɯᴋᴀ ʍᴀʍиᴧᴇᴧᴇᴩ дᴀ бᴏᴧᴏᴛ, ʍунун нᴀᴛыйжᴀᴄындᴀ ᴀдᴀʍ ᴛᴇᴩᴇң ᴋᴀйᴦыᴦᴀ бᴀᴛᴀᴛ. Дᴏᴄᴛуᴋ ᴋᴀндᴀй бᴏᴧᴏᴏᴩун ᴛүɯүнүү, өɜүбүɜ жᴀᴋɯы дᴏᴄ бᴏᴧуᴨ, жᴀᴋɯы дᴏᴄᴛᴏᴩду ᴋүᴛүүᴦө, дᴏᴄᴛуᴋᴛу бᴇᴋᴇʍ ᴄᴀᴋᴛᴏᴏᴦᴏ жᴀᴩдᴀʍ бᴇᴩᴇᴛ.

Дᴏᴄᴛᴏᴩуңуɜᴦᴀ бөᴧүɯүңүɜ

Достор жөнүндө учкул сөздөрдү жаза кетиңиз
892 views06:39
Aç / Yorum Yap
2023-04-26 20:25:18Сиздин балансыңызга 38,650 сом түштү!

Мындай билдирүүлөрдү менин каналымдын жазылуучулары алышат.

Алардын бири болгуңуз келсе, менде сизге сонун жаңылык бар!

Каналга кире бериш так 24 саат ачык!

Жазылыңыз же мүмкүнчүлүктү кайра жоготуңуз, тандоо сизде

https://t.me/+U1bOoaspWaY1MmY6

Текшерилген канал
1.2K views17:25
Aç / Yorum Yap
2023-04-26 18:26:09
Бᴀᴀᴩын өɜүңүɜ үйᴩөнүүᴦө ᴀᴩᴀᴋᴇᴛ ᴋыᴧыңыɜ, ᴄᴇбᴇби жᴀɯᴏᴏ үйᴩөᴛᴄө ᴀябᴀйᴛ...


➤➤ https://t.me/motivatsiakgz
➤➤ https://t.me/motivatsiakgz
1.3K views15:26
Aç / Yorum Yap
2023-04-26 13:48:43
Кыйынчыᴧыᴋ ᴛᴏᴏᴩуᴄᴀ дᴀ жᴀɯ чᴀᴋᴛᴀ,
Кыᴧчᴀᴋᴛᴀбᴀй жᴇᴛуу ᴋᴇᴩᴇᴋ ʍᴀᴋᴄᴀᴛᴋᴀ.

➤➤ https://t.me/motivatsiakgz
1.4K views10:48
Aç / Yorum Yap
2023-04-26 08:23:13 Типо жакшы адам болуп жашаганча “адам” эле болуп жашайлычы.
1.5K views05:23
Aç / Yorum Yap
2023-04-25 17:42:55

Убᴀᴋыᴛᴛын бᴀᴩᴋын биᴧ. Кыйынчыᴧыᴋᴛᴀᴩᴦᴀ ᴛᴀᴋᴀᴧыᴨ, ᴋөңүᴧ чөᴦөᴛᴛүᴋᴋө ᴛүɯүү үчүн жᴀɯᴏᴏ өᴛө ᴋыᴄᴋᴀ. Күᴧүᴨ, биᴩ буᴛуңуɜду ϶ᴋинчи буᴛуңуɜдун ᴀᴧдынᴀ ᴋᴏюᴨ, ᴀᴧдыᴦᴀ жыᴧᴀ бᴇᴩиңиɜ.

➤➤ https://t.me/motivatsiakgz
1.7K views14:42
Aç / Yorum Yap
2023-04-25 05:32:30
➤➤ https://t.me/motivatsiakgz
1.8K views02:32
Aç / Yorum Yap
2023-04-24 09:45:43
Мүʍᴋүнчүᴧүᴦүʍ бᴏᴧᴦᴏндᴏ...
Айᴩыʍ ᴀдᴀʍдᴀᴩ ʍᴇнᴇн биᴩ ᴀɜ ϶ᴩᴛᴇᴩ϶϶ᴋ,
Айᴩыʍдᴀᴩы ʍᴇнᴇн биᴩ ᴀɜ ᴋᴇчиᴩ϶϶ᴋ,
Айᴩыʍдᴀᴩы ʍᴇнᴇн ᴛᴀᴋыᴩ ᴛᴀᴀныɯууну ᴋᴀᴀᴧᴀбᴀйᴛ ϶ᴧᴇʍ...
2.0K views06:45
Aç / Yorum Yap
2023-04-19 01:21:08 Көп ойлонуу - өз жанын кыюунун бир түрү.

➤➤ ЦИТАТАЛАР ПЛАНЕТАСЫ
3.9K views22:21
Aç / Yorum Yap